Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 25018001, Nejvyšší podání 1.999.000 CZK

Pohledávky zůstavitele

Jiná práva

Pohledávky zůstavitele

 Mapa

ID
25018
Číslo jednací
25018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-03-21 14:00:00
 Ukončení dražby
2018-03-21 14:30:00
Odhadní cena
3.987.241 CZK
Nejnižší podání
1.999.000 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Jistota
400.000 CZK

Předmět dražby
- pohledávka zůstavitele jako žalobce zastoupeného advokátem JUDr. Zdeňkem Žouželkou, se sídlem Nerudova 19, 430 01 Chomutov, identifikační číslo 66219809, proti žalovanému Město Kadaň, jistina ve výši 2.381.962,- Kč a úrok z prodlení 1.409.338,- Kč, oceněno znaleckým posudkem vyhotoveným ESTIMATES Consulting s.r.o. Teplice, ze dne 29.6.2017, pořadové číslo 49/399/2017, obvyklá cena činí 3.791.300,- Kč - pohledávka zůstavitele jako žalobce zastoupeného advokátem JUDr. Zdeňkem Žouželkou, se sídlem Nerudova 19, 430 01 Chomutov, identifikační číslo 66219809, proti žalovanému Energie-stavební a báňská, a.s., jistina ve výši 1.086.995,- Kč a úrok z prodlení, oceněno znaleckým posudkem vyhotoveným ESTIMATES Consulting s.r.o. Teplice, ze dne 29.6.2017, pořadové číslo 49/399/2017, obvyklá cena činí 0,- Kč - pohledávka zůstavitele jako žalobce zastoupeného advokátem JUDr. Zdeňkem Žouželkou, se sídlem Nerudova 19, 430 01 Chomutov, identifikační číslo 66219809, proti žalovanému Zdeňku Strakovi, r.č. 571210/1263, Roháčova 288/45, 430 03 Chomutov, ke dni úmrtí ve výši 162.235,16 Kč, po úmrtí vymožena exekutorem částka 104.565,10 Kč, uložena v úschově Okresního soudu v Chomutově pod Kú 1/2015, účetní doklad 6015/126/2014, položka rejstříku 758/65/2014, v.s. 7580006514, oceněno znaleckým posudkem vyhotoveným ESTIMATES Consulting s.r.o. Teplice, ze dne 29.6.2017, pořadové číslo 49/399/2017, obvyklá cena činí 0,- Kč - pohledávka zůstavitele vůči společnosti Advenium Technologies, s.r.o., identifikační číslo 28251041 o zaplacení částky 1.016.657,60 Kč s příslušenstvím, oceněno znaleckým posudkem vyhotoveným ESTIMATES Consulting s.r.o. Teplice, ze dne 29.6.2017, pořadové číslo 49/399/2017, obvyklá cena činí 195.941,- Kč - pohledávka zůstavitele jako žalobce vůči žalovaným Vladimíru a Tamaře Roušarovým, bytem Březno u Chomutova 305 - hospodářská smlouva 141.209,- Kč s příslušenstvím, oceněno znaleckým posudkem vyhotoveným ESTIMATES Consulting s.r.o. Teplice, ze dne 29.6.2017, pořadové číslo 49/399/2017, obvyklá cena činí 0,- Kč - pohledávka za Petrem Solarem, IČ: 44614608, Mariánské Lázně - Úšovice, Palackého 103/85, pro pohledávku vedena exekuce JUDr. Jiřím Doležalem, se sídlem Jablonského 7, 236 00 Plzeň pod čj. 16 Ex 5919/07 pro částku 12.102,30 Kč s úrokem z prodlení ve výši 5.710,- Kč, oceněno znaleckým posudkem vyhotoveným ESTIMATES Consulting s.r.o. Teplice, ze dne 29.6.2017, pořadové číslo 49/399/2017, obvyklá cena činí 0,- Kč - pohledávka za Jaroslavem Křížem, IČ 48297071, Kadaň, Komenského 1193, Krajským soudem v Ústí nad Labem vyhlášen konkurz pod čj. 45 K 1004/2003, přihlášena do konkurzu ve výši 28.779,- Kč, oceněno znaleckým posudkem vyhotoveným ESTIMATES Consulting s.r.o. Teplice, ze dne 29.6.2017, pořadové číslo 49/399/2017, obvyklá cena činí 0,- Kč - pohledávka za SAKAS a.s. v likvidaci, IČ: 46708421, Městským soudem v Praze vyhlášen konkurz pod čj. 78K 32/2006, přihlášena do konkurzu ve výši 137.500,- Kč, oceněno znaleckým posudkem vyhotoveným ESTIMATES Consulting s.r.o. Teplice, ze dne 29.6.2017, pořadové číslo 49/399/2017, obvyklá cena činí 0,- Kč

viz. posudek

Historie podání
21.03.2018 14:12:47.989 25018001 přihodil na 1.999.000 CZK