Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Byt 3+1 Mariánské Lázně

Byt

 Mapa

ID
336018
Číslo jednací
336018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-11-15 14:45:00
 Ukončení dražby
2018-11-15 14:45:00
Odhadní cena
1 CZK
Nejnižší podání
1.100.000 CZK
Minimální příhoz
50.000 CZK
Jistota
283.000 CZK

Předmět dražby
- bytová jednotka č. 260/6, byt v budově Mariánské Lázně č. p. 260, bytový dům, LV 1347, na pozemku parc.č. st. 260/1, LV 1347 - podíl o velikosti 831/18138 na společných částech nemovitostí na LV 1347 (Způsob ochrany nemovitosti- rozsáhlé chráněné území) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, na listu vlastnictví č. 5119, 1347 pro katastrální území Mariánské Lázně

Bytová jednotka je umístěna v netypovém zděném bytovém domě městského typu. Stavba má celkem 4 nadzemní podlaží. Dům je podsklepený s půdou a částečně obytným podkrovím. Základy jsou smíšené, objekt je zděné konstrukce a stropy jsou z dřevěných trámů. Střecha je sedlová, střešní krytinu tvoří betonová taška a pro klempířské prvky byl použit pozinkovaný plech. Vnější omítky jsou vápenocementové a zateplení pláště není provedeno. Dům má tyto společné prostory: vstupní prostor, schodiště, sklepy. V přízemí domu se nachází stavebně oddělené nebytové prostory s vlastním vchodem – vchod na chodbu domu k samostatnému přístupu k bytovým jednotkám je situován z boku domu. Za domem je dvůr, kde je možné omezené parkování vozidel. Objekt byl postaven odhadem na počátku 20. století, přibližně v roce 1910. V roce 2010 proběhla rekonstrukce těchto konstrukčních prvků: střecha – částečná (výměna střešní krytiny Bramac). Objekt je jinak v původním, spíše zanedbaném stavu. Bytový dům je před rekonstrukcí. Bytová jednotka se nachází v 3.NP. Dispozičně řešena jako 3+1, který se sestává z: kuchyně – 12,80 m2, pokoj 1 – 8,90 m2, pokoj 2 – 19,80 m2, pokoj 3 – 22,30 m2, WC - 1,20 m2, koupelna – 5,00 m2, předsíň – 4,50 m2. Dále je příslušenstvím bytu sklep č. 260/6 o velikosti 8,60 m2. Celková výměra bytu bez příslušenství je 74,50 m2 a s příslušenstvím pak 83,10 m2. Výška stropů v obou těchto bytech 3,35 m.

Historie podání