Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 183018001, Nejvyšší podání 830.000 CZK

Rodinný dům Úpoř, osobní automobil

Rodinný dům

 Mapa

ID
183018
Číslo jednací
183018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-11-07 14:45:00
 Ukončení dražby
2018-11-07 15:40:00
Odhadní cena
900.000 CZK
Nejnižší podání
720.000 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Jistota
200.000 CZK

Předmět dražby
1.- pozemek parc.č. st. 48- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 245 m2), součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., stavba stojí na pozemku parc.č. st. 48 - pozemek parc.č. st. 49- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 215 m2), součástí je stavba: Úpoř č. p.1, bydlení, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 49 - pozemek parc.č. 354- ostatní plocha (výměra 2456 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 401 pro katastrální území Pohradice 2.- osobní automobil Volkswagen Golf, RZ 2U3 5285

A) Objekt č.p. 1, součást parc.č. St. 49, v k.ú. Pohradice je samostatně stojící dvoupodlažní objekt se sedlovými krovy s přízemní západní sekcí. Charakterem jde o vesnické stavení. V přízemí je chodba, kuchyně, koupelna se záchodem, pokoj a sklady, místnosti v patře lze hodnotit jako sklady. Z objektu užíváno je sociální zázemí (sdělení nájemníka). Rodinný dům č.p. 1, je zděná stavba, zdivo je kamenné či smíšené, výše pravděpodobně cihelné. Stropy přízemí jsou z části klenbové. Krovy jsou sedlové, krytina tašková (bobrovky), na přístavbě asfaltová. Fasáda je hladká, poškozená, klempířské prvky z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná. Veškeré vybavení je silně opotřebené (letitá kuch. linka, záchody, vana, umývadlo). Nebyl zjištěn zdroj vytápění ani ohřevu vody, omítky jsou narušené působením vlhkosti. Do patra vedou jednoduché dřevěné schody. Podle sdělení nájemníka je objekt napojen na veřejný vodovod a elektřinu, kanalizace není řešena (trativod). B) Objekt bez čp/če, součást parc.č. St. 48, v k.ú. Pohradice je v katastru nemovitostí evidován jako objekt obč. vybavenosti, charakter stavby odpovídá stodole, v současné době lze stavbu hodnotit jako sklad. Objekt je samostatně stojící částečně podsklepený, přízemní se sedlovou střechou, k objektu byla přistavěna přízemní přístavba (JV). Objekt je užíván jako hala pro opravy automobilů (celé přízemí), pod krovem je půda. Objekt bez čp/če je zděná stavba, zdivo je kamenné či smíšené, výše pravděpodobně cihelné, krov je sedlový, krytina tašková (bobrovky), na přístavbě vlnitá, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je hladká, otvory jsou vyplněné skleněnými tvárnicemi, podlaha je betonová mazanina. Vrata jsou kovová dvoukřídlá. Je zde umývadlo a malý el. ohřívač vody, záchod zde není. Objekt je napojen na vodu (není zřejmé, zda je vedena z rodinného domu, či jde o samostatnou přípojku) a elektřinu, kanalizace není řešena (trativod) – informace od nájemníka. Opotřebení obou objektů je vysoké, hodnoceno je jako neuživatelné bez investic/nepronajímatelné. Pozemky jsou mírně svažité a svažité k severu, objekty jsou napojené na veřejný vodovod (přesné trasy vedení vodovodu nejsou známé). V místě se v současné době buduje veřejná kanalizace. Odkanalizování objektů je podle sdělení řešeno trativodem do louky.Osobní automobil je rozebraný v nemovitosti zůstavitele, je bez hodnoty.

Historie podání
07.11.2018 15:33:20.845 183018001 přihodil na 830.000 CZK
07.11.2018 15:31:47.211 183018003 přihodil na 820.000 CZK
07.11.2018 15:27:14.394 183018001 přihodil na 810.000 CZK
07.11.2018 15:24:56.235 183018002 přihodil na 800.000 CZK
07.11.2018 15:22:04.174 183018003 přihodil na 790.000 CZK
07.11.2018 15:16:17.118 183018001 přihodil na 780.000 CZK
07.11.2018 15:15:39.642 183018003 přihodil na 770.000 CZK
07.11.2018 15:14:12.883 183018001 přihodil na 760.000 CZK
07.11.2018 15:10:29.546 183018003 přihodil na 750.000 CZK
07.11.2018 15:09:08.194 183018001 přihodil na 740.000 CZK
07.11.2018 15:06:09.845 183018003 přihodil na 730.000 CZK
07.11.2018 14:46:04.322 183018001 přihodil na 720.000 CZK