Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 53018001, Nejvyšší podání 3.600.000 CZK

Rodinný dům Záhostice- Chýnov

Rodinný dům

 Mapa

ID
53018
Číslo jednací
53018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-04-11 15:00:00
 Ukončení dražby
2018-04-11 15:30:00
Odhadní cena
4.500.000 CZK
Nejnižší podání
3.600.000 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Jistota
320.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. St. 106- zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, jiná st. - pozemek parc.č. St. 107- zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Záhostice, č.p. 60, rod.dům - pozemek parc. č. 33/13- trvalý travní porost - pozemek parc. č. 33/14- trvalý travní porost - budova Záhostice č. p. 60, rodinný dům, stavba stojí na parcele St. 107 - budova bez čp/če, jiná stavba, stavba stojí na parcele St. 106 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, na listu vlastnictví č. 731 pro katastrální území Záhostice

Kolaudace rodinného domu byla provedená roku 2013. Na domě byla během životnosti prováděná pravidelná údržba. Dům je v dobrém technickém stavu. Rodinný dům je samostatně stojící. Dům je bez podsklepení, s jedním nadzemním podlažím a účelově využitým podkrovím. V rodinném domě je jedna bytová jednotka s příslušenstvím. Stavba je obdélníkového půdorysu, zastřešená sklonitou střechou s polovalbou. Okolní zástavbu tvoří rezidenční zástavba. Stavba je napojená na obecní vodovod, kanalizace je svedená do obecní kanalizace, vytápění je ústřední kotlem na tuhá paliva, ke hranici pozemku je přivedený zemní plyn. V rodinném domě není zabudovaná kuchyňská linka. Kotel na tuhá paliva je umístěný v jiné stavbě bez čp./če., která je umístěná na poz. parc. čís. st. 106. Stavba rodinného domu je postavená v přední pravé části dvora. Dispoziční řešení: 1.NP- vstup, šatna, pracovna, technická místnost, sociální zařízení, kuchyňský kout, obývací pokoj Podkr. Schodišťový prostor, chodba, 4 x pokoj, sociální zařízení Výměra 90 m2. Jiná stavba: Stavba byla postavená v roce 2013. Na domě byla během životnosti prováděná pravidelná údržba. Dům je v dobrém technickém stavu. Stavba je samostatně stojící. Nemovitost je bez podsklepení, s jedním nadzemním podlažím a účelově využitým podkrovím – 1+1 s příslušenstvím. Stavba je obdélníkového půdorysu, zastřešená sklonitou střechou s polovalbou. Stavba je napojená na obecní vodovod, kanalizace je svedená do obecní kanalizace, vytápění je ústřední kotlem na tuhá paliva. Ve stavbě je umístěný kotel na tuhá paliva s podáváním, který vytápí rodinný dům čp. 60. Stavba je umístěná v přední levé části na hranici pozemku. Dispoziční řešení: 1.NP garáž, kotelna, uhelna 2.NP venkovní schodiště, byt 1+1 s příslušenstvím (ubytování pro hosty) Výměra 53 m2. Pozemky o výměře cca 850 m2.

Historie podání
11.04.2018 15:02:17.886 53018001 přihodil na 3.600.000 CZK